Today

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

 2. 08:30 - 09:25

  Easy Yoga

  : Free . : Free Free

 3. 12:15 - 12:45

  Water Aerobics

  : . : Free

 4. 17:00 - 17:21

  21 minbody

  : . : Free

 5. 17:30 - 18:00

  Senior Circuit

  : . : Free

Saturday 22 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

Sunday 23 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

 2. 08:30 - 09:25

  Easy Yoga

  : . : Free

 3. 12:15 - 12:45

  Water Aerobics

  : . : Free

 4. 17:00 - 17:45

  Crosstraining

  : . : Free

Monday 24 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

 2. 08:30 - 08:51

  21 minbody

  : . : Free

 3. 09:00 - 09:30

  Core

  : . : Free

 4. 12:15 - 12:45

  Water Circuit

  : . : Free

 5. 17:00 - 17:55

  Easy yoga

  : . : Free

Tuesday 25 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

Wednesday 26 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

 2. 08:30 - 09:25

  Easy Yoga

  : . : Free

 3. 12:15 - 12:45

  Water Aerobics

  : . : Free

 4. 17:00 - 17:45

  Crosstraining

  : . : Free

Thursday 27 September

 1. 07:00 - 22:00

  Gym

  : . : Free

 2. 08:30 - 09:00

  Bootylicious

  : . : Free

 3. 09:00 - 09:30

  Core

  : . : Free

 4. 12:15 - 12:45

  Water Circuit

  : . : Free

 5. 17:00 - 17:55

  Powerstep

  : . : Free